Blogg - Blogi

Hyvinvointia lähiharrastuksista

Jokainen meistä tarvitsee vapaa-aikaa ja harrastuksia, jotka tuovat vaihtelua, rentoutusta ja mielihyvää. Harrastukset edistävät tutkitusti sekä fyysistä että henkistä hyvinvointiamme. Porvoolla on hyvät edellytykset luoda…

Läs mer / Lue lisää...
Johnny Holmström Johnny Holmström - SPF-RKP - Borgå - Porvoo

Jag kandiderar i vårens kommunalval!

Nåja gott folk, det är igen dags för något nytt. Jag kandiderar i vårens kommunalval! Våra barn och ungdomar behöver vettig sysselsättning. I Borgå finns…

Läs mer / Lue lisää...
Johnny Holmström Johnny Holmström - SPF-RKP - Borgå - Porvoo - blogi

Olen ehdokkaana kevään kuntavaaleissa!

No niin hyvät ystävät, uutta pukkaa. Olen ehdokkaana kevään kuntavaaleissa! Lapsemme ja nuoremme tarvitsevat järkevää tekemistä. Porvoossa on hienot edellytykset saada lapsia mukaan liikunta-, kulttuuri-,…

Läs mer / Lue lisää...

Johnny Holmström

Om mig

Skötseln av gemensamma angelägenheter har fyllt min kalender en lång tid. Efter slutförd magistersexamen inom offentlig förvaltning har jag jobbat med bl.a. sociala förmåner på Folkpensionsanstalten och länge som ekonomiplaneringschef och förvaltningschef på Borgå stad. I min nuvarande position som vd på IOTOI Oy har jag de senaste åren fått vara med om att utveckla morgondagens infrastruktur och föra vidare det Borgåkunnande som finns inom energibranschen.

Frivilligarbetet har upptagit en betydande del av mitt liv. Sedan barnsben har jag motionerat och idrottat i flera grenar och olika Borgåföreningar. I vuxen ålder kom tränar- och lagledaruppdragen starkt in i bilden, kombinerat med styrelse- och kassörsarbete. Juniorverksamheten har visat mig hur viktigt det är att barn och unga har möjlighet till regelbunden och förmånlig sysselsättning nära sitt hem samt att vuxna och barn gör saker tillsammans.

Jag har också en bakgrund inom FBK-verksamheten, där det osjälviska och uppoffrande talkoarbetet ligger på en nivå jag inte upplevt någon annanstans. Jag läser mycket och tycker att det är viktigt att hålla sig ajour med vad som händer omkring oss. Lokalhistoria i olika former hör till mina specialintressen.

Jag är pappa till fyra barn i åldern 8-18 år och bor med fru och familj i Tolkis. Som 41-åring är jag övertygad om att jag har den kunskap, vilja och samarbetsförmåga som krävs för att jobba för ett ännu bättre Borgå!

Johnny-Holmström---SFP---RKP---Porvoo-Borgå
Johnny-Holmström---SFP---RKP---Porvoo---Borgå

Tietoa minusta

Yhteisten asioiden hoitaminen on jo pitkään täyttänyt kalenterini. Julkisen hallinnon maisterintutkintoni jälkeen olen työskennellyt mm. sosiaalietuuksien parissa Kansaneläkelaitoksessa ja pitkään Porvoon kaupungin taloussuunnittelupäällikkönä ja hallintopäällikkönä. Nykyisessä työssäni IOTOI Oy:n toimitusjohtajana olen viime vuosina ollut mukana kehittämässä huomisen infrastruktuuria ja viemässä eteenpäin porvoolaista osaamista etenkin energia-alalla.

Vapaaehtoistyö on merkittävä osa elämääni. Lapsesta saakka olen liikkunut ja urheillut eri lajeissa ja porvoolaisissa seuroissa. Aikuisiässä valmentaja- ja joukkueenjohtajatehtävät ovat yhä vahvemmin tulleet mukaan kuvioon, yhdistettynä hallitus- ja rahastonhoitajatyöllä. Junioritoiminta on osoittanut minulle kuinka tärkeitä säännölliset ja edulliset harrastukset ovat lapsille ja nuorille. Samalla lapset ja aikuiset saavat yhteistä tekemistä.

Minulla on taustaa myös VPK-toiminnassa, jossa epäitsekäs ja kollektiivinen talkootyö on viety aivan omalle tasolleen. Luen paljon ja pysyn ajan tasalla ympäröivistäni asioista. Paikallishistoria on erityisen kiinnostuksen kohde.

Olen neljän 8-18-vuotiaan lapsen isä ja asun vaimoni ja perheeni kanssa Tolkkisissa. 41-vuotiaana olen vakuuttunut, että tiedollani, tahdollani ja yhteistyökyvylläni voin olla mukana tekemässä Porvoosta entistä paremman!