Nya Borgå stad

08.10.2021

Första månaderna av mandatperioden är nu avklarade. Fullmäktige-, stadsstyrelse- och gruppmöten har varvat varandra och rytmen börjar sakta ställa sig. Fastän många av personerna och ärendena var välbekanta för mig från tidigare, har inledningen också bjudit på helt nya frågeställningar och bekantskaper. Överlag har augusti och september varit en intressant upptakt och uppvärmning inför en intensivare politisk höst.

Det är uppenbart att fullmäktigeperiodens största fråga blir omställningen till det faktum att social- och hälsovården samt räddningsväsendet om femton månader kommer att arrangeras av nyinrättade välfärdsområden. Det är självskrivet att vi bör se till att dessa tjänster även framöver sköts minst lika bra som hittills i Borgå.

Minst lika viktig är frågan om hur vi organiserar och utvecklar den återstående delen av organisationen. I Nya Borgå stad kommer frågor kring skola och utbildning, daghem och småbarnsfostran samt kultur och fritid att få en större tyngd än tidigare. Samma gäller planläggning och stadsutveckling överlag samt stadens koncernledning, bolagsinnehav och ägarstyrning.

Den kommande organisationsreformen var uppe för preliminär diskussion i stadsstyrelsen förra veckan. Som jag ser det har staden nu en sällsynt möjlighet – momentum – att modernisera ledarskapet och bygga om sin organisation så att vi effektivt kan producera välfärdstjänster och samtidigt ta väl hand om stadens personal- och övriga resurser. I klarspråk: Mindre byråkrati och hierarki samt mer smidighet och bra kundbetjäning i tjänsteproduktionen.

(Ett bra exempel på fördomsfri utveckling: https://www.itavayla.fi/uutiset/nasin-sujuva-suu-klinikasta-hyvia-kokemuksia-6.2.40201.2c1f8e8849)

Johnny Holmström

Jag är pappa till fyra barn i åldern 8-18 år och bor med fru och familj i Tolkis. Som 41-åring är jag övertygad om att jag har den kunskap, vilja och samarbetsförmåga som krävs för att jobba för ett ännu bättre Borgå!