Kokonområdets finansieringsalternativ bör utredas genast, därefter börjar vi med ny ishall och centralarena — Kokonniemen rahoitusvaihtoehdot tutkittava heti, sen jälkeen aloitamme uudella jäähallilla ja keskusareenalla

07.02.2022

Kokonområdets finansieringsalternativ bör utredas genast – därefter börjar vi med ny ishall och centralarena

[Suomennos alla!]

 

För att hålla en lång berättelse kort:

Det är dags att konkretisera finansieringsplanerna och komma igång med Kokonbygget!

Listan över önskemål i Kokon är lång och blir bara längre. För att komma framåt måste vi beslutsfattare börja prioritera och jobba betydligt mer målmedvetet än tidigare.

Jag har haft nöjet att vara med och utarbeta den största fullmäktigegruppens planer för Kokonområdets utveckling. Nedan följer några centrala riktlinjer och egna preciseringar!

  • Utöver de budgeterade 25-30 miljoner euro som redan budgeterats för Kokon, behövs också extern finansiering i form av offentliga stöd (stat och eu), privata medel samt fundraising via föreningar och privatpersoner.: Endast genom en kombination av skattefinansiering och extern finansiering kan vi bygga Kokon till den nivå som våra invånare och föreningar förväntar sig.
  • För att utreda möjligheterna till extern finansiering och för att framställa olika organisations- och finansieringsalternativ måste vi genast anställa eller anlita en ansvarsperson: Finansieringen kommer inte till oss, vi måste aktivt jobba för att hitta finansiering.
  • De tre första sakerna på åtgärdslistan är trafikarrangemangen, ny ishall och ny centralarena. Dessa ska förverkligas så att det inte blir avbrott i den nuvarande verksamheten.: Idag är Kokon en trafikmässig villervalla, med många farliga korsningar och parkeringsplatser. En ny ishall har länge funnits med på investeringsplanen och förtjänar att ställas högst på listan. Centralarenan behövs för att möjliggöra mångsidiga motionsmöjligheter och ska samtidigt fungera som hemmaplan för matcher och evenemang som kräver större läktarkapacitet.
  • Vi måste skapa förutsättningar för privata idrottssatsningar, både i Kokon och andra ställen i Borgå: Staden ska inte skapa osund konkurrens med de privata motionstjänster som redan finns i Borgå (t.ex. padel, gym, fotbollshall). Däremot ska staden medverka för att få nya privata idrottstjänster till Kokon (t.ex. tennis, bandyhall, bowling). Denna medverkan ska ske bl.a. genom rask planläggning, proaktiv markpolitik och fördomsfri kartläggning av finansieringsmodeller.          

Pressmeddelandet i sin helhet: https://www.borgasfp.fi/kokon

——————————————————————————————————————–

Kokonniemen rahoitusvaihtoehdot tutkittava heti – sen jälkeen aloitamme uudella jäähallilla ja keskusareenalla

 

Pitääkseni pitkän tarinan lyhyenä:

On aika konkretisoida rahoitussuunnitelmia ja käynnistää Kokonniemen rakentamishanke!

 

Kokonniemen toivelista on pitkä ja pitenee koko ajan. Päästääksemme eteenpäin päättäjien tulee priorisoida ja työskennellä huomattavasti määrätietoisemmin kuin aikaisemmin.

Minulla on ollut etuoikeus olla mukana työstämässä suurimman valtuustoryhmän esitystä Kokonniemen liikunta-alueen kehittämiseksi. Alla nostan esille muutaman keskeisen linjanvedon ja omia tarkennuksia!

  • Kokonniemeen jo nyt budjetoidun 25-30 miljoonan euron lisäksi tarvitaan myös ulkopuolista rahoitusta, kuten julkisia avustuksia (valtio ja eu), yksityisiä rahoittajia sekä varainhankintaa seurojen ja yksityishenkilöiden toimesta: Ainoastaan verorahoituksen ja ulkopuolisen rahoituksen yhdistelmällä voimme rakentaa Kokonniemestä niin hyvän kuin asukkaat ja seurat odottavat.
  • Ulkopuolisen rahoituksen sekä eri hallinto- ja rahoitusvaihtoehtojen selvittämiseksi meidän tulee heti palkata tai kiinnittää hankkeelle yksi vastuuhenkilö: Rahoitus ei tule meidän ovelle, vaan meidän tulee aktiivisesti tehdä töitä rahoituksen löytämiseksi.
  • Toimenpidelistan kärjessä ovat liikennejärjestelyt, uusi jäähalli ja uusi keskusareena. Nämä tulee toteuttaa niin, että nykyinen toiminta voi jatkua keskeytyksettä: Nykyisellään Kokonniemen liikenne on sekamelska, jossa on useita vaarallisia risteyksiä ja parkkipaikkoja. Uusi jäähalli on jo pitkään ollut investointilistalla ja on siksi oikeutettu sijoittumaan priorisointilistan kärkeen. Keskusareenaa tarvitaan monipuolisten liikuntamahdollisuuksien mahdollistamiseksi ja areena toimii samalla kotikenttänä suurten katsomokapasiteettien otteluille ja tapahtumille.
  • Meidän tulee luoda edellytyksiä yksityisille liikuntapanostuksille, sekä Kokonniemessä että muualla Porvoossa: Kaupunki ei saa luoda epäterveellistä kilpailua olemassa olevien yksityisten liikuntapalvelujen kanssa (esim. padel, punttisalit, jalkapallohalli). Päinvastoin, kaupungin tulee myötävaikuttaa yksityisten liikuntapalvelujen saamiseksi Kokonniemeen (esim. tennis, jääpallohalli, keilaus). Tämä myötävaikuttaminen tapahtuu ketterällä kaavoituksella, proaktiivisella maapolitiikalla ja rahoitusmallien ennakkoluulottomalla kartoituksella.

 

Lehdistötiedote kokonaisuudessaan:  https://www.borgasfp.fi/kokon

JohnnyHolmstrom

Jag är pappa till fyra barn i åldern 8-18 år och bor med fru och familj i Tolkis. Som 41-åring är jag övertygad om att jag har den kunskap, vilja och samarbetsförmåga som krävs för att jobba för ett ännu bättre Borgå!