Kampanjaktivitet

28.05.2021

Att bygga upp en kampanj för första gången är både utmanande och spännande. Mina teman var snabbt klara, men att summera dem till en annons var allt annat än enkelt. Till slut blev det en klyscha till slogan: ”Aktiv lagspelare”, ackompanjerat av den ännu simplare kombinationen ”Namn + nummer”. Kort och koncist ska det vara!

Jag visste inte hurdana reaktioner man kunde vänta sig. Glädjande nog har många hört av sig på olika sätt med frågor, kommentarer och åtgärder som stött kampanjen! Diskussionerna har berört mycket varierande frågor – allt från parkeringshallar och vårdpersonalens ork till företagande i glesbygden och beskattningsfrågor. Tack till alla redan i detta skede och låt komma mera bara! Er aktivitet är mer än välkommen!

Det som hittills väckt mest intresse i min kampanj är nog reklamskylten vid Tolkisvägen. Skylten är gjord av ett återanvänt soffbord!

Också min stödförening Team Johnny har fått bred uppbackning. Föreningen leds av tre kvinnor med anmärkningsvärd arbetsmoral: Wilma, Anne och Matilda!

JohnnyHolmstrom

Jag är pappa till fyra barn i åldern 8-18 år och bor med fru och familj i Tolkis. Som 41-åring är jag övertygad om att jag har den kunskap, vilja och samarbetsförmåga som krävs för att jobba för ett ännu bättre Borgå!