Jag röstar i välfärdsområdesvalet, men kandiderar inte — Äänestän aluevaaleissa, mutta en ole ehdolla

11.01.2022

Jag röstar i välfärdsområdesvalet, men kandiderar inte
Vi Borgåbor går mot ett speciellt val i en speciell tid. Historiens första välfärdsområdesval ska förrättas, samtidigt som antalet nya coronafall är rekordhögt.
Det är viktigt att vi röstar. Inte minst med tanke på alla viktiga ärenden de nya välfärdsområdenas beslutsfattare kommer att sköta. En fungerande social- och hälsovård ligger i alla finländares intresse – vilket den pågående pandemin bevisat oss. Samma gäller för räddningstjänsterna och avtalsbrandkårerna, vilka bägge fått en undanskymd roll i hela reformdiskussionen.
Jag ställde upp i kommunalvalet i somras och blev invald i såväl stadsfullmäktige och -styrelse. Detta har fört med sig en hel del möten och bakgrundsarbete i en kalender som redan tidigare varit fylld till bredden med familj, jobb, junioridrott och annan föreningsverksamhet. Detta är också en av orsakerna till att jag inte kandiderar i det stundande välfärdsområdesvalet. Ett eventuellt inval skulle helt enkelt göra tidshanteringen omöjlig och ofrånkomligen leda till att någonting annat skulle bli lidande. Hellre gör jag nuvarande saker ordentligt – än flera saker halvhjärtat.
En annan orsak att inte kandidera är de uppenbara intressekonflikter som kommer att uppstå när personal-, fastighets- och andra resurser inom kort ska förflyttas från nuvarande Borgå stad till välfärdsområdet. En av sote-reformens syften – och också alla framåtsträvande städers målsättning – är att modernisera förvaltningen och förbättra kostnadseffektiviteten i tjänsteproduktionen. Detta lyckas inte om man sitter på båda sidorna av bordet eller t.o.m. på tre nivåer (kommun, välfärdsområde, stat).
Det finns gott om goda kandidater som på riktigt har tid att jobba för välfärdsområdets bästa och som är villiga att bära det ansvar som valframgången medför – så använd din röst med förstånd!
——-
Äänestän aluevaaleissa, mutta en ole ehdolla
Me porvoolaiset kuljemme kohti erikoisia vaaleja erikoisessa ajassa. Historian ensimmäiset aluevaalit toimitetaan samalla kun koronatapausmäärät ovat ennätyskorkeita.
On tärkeä äänestää. Ei vähiten siitä syystä, että uusien hyvinvointialueiden päättäjät tulevat hoitamaan tärkeitä asioita. Meneillään oleva pandemia on osoittanut, että toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kaikkien suomalaisten intressissä. Sama koskee pelastuspalveluja ja sopimuspalokuntia, jotka molemmat ovat saaneet aivan liian pienen roolin uudistuskeskustelussa.
Olin ehdolla kesän kuntavaaleissa ja minut valittiin sekä kaupunginvaltuustoon että -hallitukseen. Tämä on tuonut mukanaan paljon kokouksia ja taustatyötä, joka perheen, työn, junioriurheilun sekä muun yhdistystoiminnan lisäksi ovat täyttäneet kalenterini. Tämä on yksi syistä olla asettumatta ehdolle aluevaaleissa: mahdollinen valinta tekisi ajanhallinnasta mahdottoman, josta väistämättä muut asiat kärsisivät. Mieluummin teen nykyiset asiat kunnolla – kuin liian monta asiaa puolivaloilla.
Toinen syy olla asettumatta ehdolle ovat ilmeiset intressiristiriidat, jotka syntyvät kun henkilöstö-, tila- ja muita resursseja pian siirretään Porvoon kaupungin organisaatiosta hyvinvointialueelle. Yksi sote-uudistuksen tarkoituksista – ja samalla myös kaikkien edistyksellisten kaupunkien tavoitteena – on nykyaikaistaa hallintoa ja parantaa palvelutuotannon kustannustehokkuutta. Tämä ei onnistu jos istuu pöydän molemmin puolin tai jopa kaikilla kolmella tasolla (kunta, hyvinvointialue, valtio).
Listoilla on useita hyviä ehdokkaita, joilla oikeasti on aikaa työskennellä hyvinvointialueen puolesta ja, jotka ovat valmiita kantamaan vastuuta vaalimenestyksensä edellyttämällä tavalla – joten käytä äänesi järkevästi!

JohnnyHolmstrom

Jag är pappa till fyra barn i åldern 8-18 år och bor med fru och familj i Tolkis. Som 41-åring är jag övertygad om att jag har den kunskap, vilja och samarbetsförmåga som krävs för att jobba för ett ännu bättre Borgå!