Jag kandiderar i vårens kommunalval!

28.01.2021

Nåja gott folk, det är igen dags för något nytt. Jag kandiderar i vårens kommunalval!

Våra barn och ungdomar behöver vettig sysselsättning. I Borgå finns fina förutsättningar att engagera barn kring idrott, kultur, fbk, e-sport och annan fritidssysselsättning och därmed skapa en egen Borgåmodell för en sammanhängande och stimulerande skol- och vardag för alla. Speciellt vill jag motarbeta den allt mer stillasittande livsstilen, som har direkta kopplingar till fysisk och psykisk ohälsa samt ensamhet och utanförskap.

Vi kommuninvånare förtjänar att få våra tjänstebehov besvarade sakligt, smidigt och snabbt. Därför bör samarbetet inom och mellan stadens sektorer, ortens företag, aktiva föreningsliv och initiativtagande invånare fördjupas och förbättras och i vissa fall också förenklas. Byråkratiska och tillkrånglade förvaltningskrumelurer ska förpassas till historien.

Borgå är en av landets konkurrenskraftigaste och företagsammaste platser. Vi har en relativt frisk och välmående befolkning, med stark utbildnings- och inkomstnivå. Trots rikliga skatteintäkter har stadens årsbidrag – dvs. skillnaden mellan de årliga inkomsterna och utgifterna – inte räckt till att finansiera investeringar och staden har tvingats skuldsätta sig. Fram till år 2023 förväntas skuldbördan stiga till nästan 250 miljoner euro. Därför måste vi fokusera starkt på finanserna – endast en hållbar ekonomi kan ge oss en hållbar framtid.

Den nationella social- och hälsovårdsreformen ruskar kraftigt om kommunernas verksamhetsmiljö inom några år och leder till ytterligare ekonomisk osäkerhet för Borgå. Denna omställning ger oss samtidigt en unik möjlighet att utveckla och modernisera den betydelsefulla helhet som fortfarande kommer att förvaltas direkt av oss Borgåbor. Med en målmedveten och fördomsfri förändringsstyrning kan Borgå med flaggan i topp ta sig ur detta utmanande läge.

Jag behöver just dig i vårt lag. Tillsammans kan vi bygga ett trivsamt, gästvänligt och framgångsrikt Borgå.

JohnnyHolmstrom

Jag är pappa till fyra barn i åldern 8-18 år och bor med fru och familj i Tolkis. Som 41-åring är jag övertygad om att jag har den kunskap, vilja och samarbetsförmåga som krävs för att jobba för ett ännu bättre Borgå!