Från Tolkis- till Borgåmodell!

09.03.2021

En snabb överblick över uppställda kandidater tyder på att flertalet av oss – över partigränserna – vill jobba för att öka välmåendet bland barn och unga. Också Borgåmodellen (ibland kallad Finlandsmodellen eller vår Islandsmodell) har fått stor uppmärksamhet i förhandssnacket. Men visste du att piloteringen redan har startat? Tolkismodellen gjorde nämligen världspremiär denna vecka!

I korthet går Tolkismodellen ut på att erbjuda barn i Tolkkisten koulu och Eklöfska skolan olika typer av hobbyklubbar med låg tröskel genast efter skoldagen. Klubbarna är avgiftsfria för deltagarna. Borgå stad har fått statsstöd att förverkliga detta pilotprojekt.

Johan Öhberg, koordinatorn för Tolkismodellen, har lyckats samla ihop ett verkligt imponerande klubbutbud. På programmet finns för tillfället spanska, bildkonst, bollklubb, orientering och schack. Senare under våren utökas listan med flera aktiviteter. Kring hundra barn (!) förhandsanmälde sig till klubbarna och siffran väntas stiga när ryktet går på skolgårdarna. Som en av klubbledarna fick jag idag igen uppleva vilken inverkan motion och bollspel som bäst kan ha: mycket skratt, lite svett och inga tårar.

Tyvärr har covid-19 gjort att en väsentlig del av Tolkismodellen ännu väntar på att uppfyllas. Enligt rådande restriktioner kan klubbverksamhet just nu arrangeras åt enbart endera skolan åt gången, så den språköverskridande biten med gemensamma klubbar får vänta på friskare tider. Flerspråkig hobbyverksamhet bland barn är ett mycket effektivt sätt att öka samhörighet och förståelse över inbillade språkgränser.

För att kunna utvidga Tolkismodellen till en Borgåmodell krävs beslutsfattare som förstår vikten av förebyggande verksamhet, ett starkt samarbete mellan skolorna och andra aktörer samt också en insats av oss vuxna att ställa upp som klubbledare. Det sista rekommenderar jag varmt – det finns mycket sämre saker man kan använda sin tid till!

JohnnyHolmstrom

Jag är pappa till fyra barn i åldern 8-18 år och bor med fru och familj i Tolkis. Som 41-åring är jag övertygad om att jag har den kunskap, vilja och samarbetsförmåga som krävs för att jobba för ett ännu bättre Borgå!