Elämäni ensimmäinen ehdokasdebatti

19.05.2021

Tänään osallistuin elämäni ensimmäiseen ehdokasdebattiin, STTK:n järjestämään keskusteluun Helsingin ja Itä-Uudenmaan ehdokkaille.

Vastausaika oli erittäin rajallinen, yhteensä muutama minuutti per ehdokas. Lyhyessä ajassa ehdin vastata näin kolmeen kysymykseen:

 

Miten koulutuksen taso pidetään korkeana?

Korkeatasoinen ja tasa-arvoinen koulutus on perusta Suomen ja jokaisen kunnan menestykselle. Hyvän peruskoulutuksen myötä voimme kasvattaa aktiivisia, monitaitoisia ja  myös kansainvälisen tason ammattilaisia.

Hyvinvoivat henkilöt oppivat paremmin ja siksi on tärkeää luoda lapsille toimiva ja sujuva arkipäivä, jossa yhdistyy koulunkäynti, harrastukset, perhe-elämä, mutta myös monipuolinen ravitsemus ja elintärkeä lepo.

Helpoin tapa pitää koulutuksen taso korkeana on antaa varhaiskasvatukselle, kouluille, yliopistoille ja ammattitaitoisille opettajillemme työrauha suorittaa perustehtävää, eli opetustyötä.

 

Miten kunta voi vaikuttaa uusien työpaikkojen syntyyn?

Kunta tarvitsee yrityksiä ja yrittäjiä. Ja luonnollisesti päinvastoin. Työpaikkoja syntyy kun useat pienet ja suuret palat loksahtavat kohdilleen. Kunnan pitää tukea yrityksiä kannustavalla kaavoituksella, maankäytöllä, hankinnoilla ja etenkin sujuvilla ja toimivilla peruspalveluilla, jotta yritysten tarvitsemat osaajat löytyvät ja pysyvät kunnossa.

Yhteinen taktiikka syntyy jatkuvasta vuoropuhelusta – kaupungin pitää käydä proaktiivisesti keskusteluja yrityselämän kanssa. Uusien työpaikkojen syntyprosessissa kunnan pitää olla etenkin työpaikkakätilö, eikä niinkään itse synnyttäjä.

 

Aiotteko nostaa veroja? 

En aio. Kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien pitää olla kohtalaiset ja kilpailukykyiset. Pitää muistaa, että tässä verokilpailussa kunnat eivät ainoastaan kilpaile keskenään. Jos haluamme myös jatkossa menestyä globaalilla pelikentällä niin kokonaisveroasteen pitää olla mahdollistavan maltillinen, eikä korkea ja karkottava.

JohnnyHolmstrom

Jag är pappa till fyra barn i åldern 8-18 år och bor med fru och familj i Tolkis. Som 41-åring är jag övertygad om att jag har den kunskap, vilja och samarbetsförmåga som krävs för att jobba för ett ännu bättre Borgå!