Använd föreningarnas sakkunskap i Kokonutvecklingen

01.04.2021

Startskottet för utvecklingen av Kokon idrottscentrum har gått. Det nypublicerade konsultförslaget har väckt starka och mestadels kritiska röster bland idrottsrörelsen. Speciellt fördömande är föreningarna till att bränna hundratusen euro på glansiga framtidsillustrationer, utan att i tillräcklig utsträckning ha beaktat idrottarnas och juniorernas verkliga behov. Då man i det inledande pressmeddelandet dessutom ställt tävlingsidrott och hobbyverksamhet emot varandra, har projektet fått en klumpig och snubblande början. En taktisk omställning behövs tydligen redan på startrakan, i en process som förväntas bli ett långt maratonlopp.

Visserligen är det utmanande att förutspå hur motions- och idrottsvanorna förändras i framtiden. När Kokonhallen och Borgå ishall byggdes på 1980-talet var grenurvalet och anläggningskraven betydligt snävare. Knappast någon kunde då ana att grenar som skateboard och klättring samt freestyleskidning och snowboard skulle bli populära och få OS-status. Motionsformernas popularitet märks över tid, bl.a. i invånarnas vardagsmotion och skolgymnastik, i föreningarnas verksamhet och tävlingsaktivitet samt i efterfrågan på och utbudet av utrymmen.

Trots att idrottsfältet fragmenterats är det sannolikt att grenar som nu är populära nationellt och framgångsrika lokalt står på sig. Ur denna synvinkel är det mycket motiverat att lyfta fram fortsatta satsningar på frilufts-, cykel- och skidleder och andra lättillgängliga motionsmöjligheter. Likaledes behövs fungerade och trygga ishallar, vilka tjänar ett stort antal och olika typer av användare. De föreslagna renoveringarna av Kokonområdets gamla åttiotalshallar uppfyller inte moderna kriterier och är inte heller hållbara flera decennier framåt.

Att förslaget inte innehåller ens en option för en bandyhall eller förbättrade förhållanden för innebandy är ytterligare ett stolpskott. Akilles bandyherrar samt Porvoon Salibandyseuras dam- och flickinnebandy spelar på den nationella toppnivån och förtjänar att bli beaktade. Dessa och andra sakkunniga föreningar måste engageras snabbt och kraftigt i den fortsatta beredningen. De har trots allt en stark hemmaplansfavör i ärendet.

Ett intressant element i förslaget har tillsvidare fått alltför lite uppmärksamhet. Fastigheterna i Kokonområdet kan framöver komma att förvaltas av ett nytt kommanditbolag, samägt av staden och investerare. Bolagets operator ska – stimulerad av resultatlön – kostnadseffektivt driva uthyrningsverksamheten och ansvara för underhållet. Modellen är oprövad i Borgå, men samtidigt en fräsch invit till att hitta synergi och tidsenliga resurslösningar.

Summan för de framlagda byggnadsinvesteringar ligger på totalt 40 miljoner euro. Onekligen en stor summa, men den utgör endast en bråkdel av helhetens livscykelkostnader. I beredningen bör man därför starkare lyfta fram driftskostnaderna och se till att personal-, energi- och andra betydande utgiftsposter kan optimeras på bästa möjliga sätt.

Kokon idrottscentrums framtid kommer att bli en av de riktigt stora frågorna under kommande fullmäktigeperiod. Det gemensamma siktet bör vara inställt på att skapa ett attraktivt område som kan användas av både den breda allmänheten och mer tävlingsinriktade utövare. Dessa utesluter verkligen inte varandra. Nu gäller det att fördomsfritt flytta in föreningarna från åskådar- till centerplats och utnyttja den breda kunskap som finns i Borgå.

Johnny Holmström

Jag är pappa till fyra barn i åldern 8-18 år och bor med fru och familj i Tolkis. Som 41-åring är jag övertygad om att jag har den kunskap, vilja och samarbetsförmåga som krävs för att jobba för ett ännu bättre Borgå!